Linky

Partneri a dodávatelia:

 

Geneton – genetické analýzy, určenie otcovstva, pohlavia plodu z matkinej krvi 

Bioconsult – kity na izoláciu DNA, Real time PCR kity od firmy Qiagen 

Merck – laboratórne plasty, chemikálie a prístroje

 

Spolupracujúce pracoviská:

Ústav molekulárnej biomedicíny LF UK– mladý a moderný ústav Lekárskej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave, venujúci sa najmä vede a výskumu