Oxidačný stres

Voľné radikály sú nebezpečné, ak sú v nadbytku oproti Vašim antioxidantom, poškodzujú bunky, prispievajú k závažným ochoreniam ako ischemická choroba srdca, diabetes, nádorové ochorenia atď. Informácia o miere oxidačného stresu antioxidačnom statuse nám dáva cenné informácie o stave nášho organizmu (napr. totálny antioxidačný status v slinách poukazuje na riziko vzniku paradontózy).

Proti oxidačnému stresu spôsobenému voľnými radikálmi sa môžete brániť zvýšeným príjmom antioxidantov v potrave alebo pomocou antioxidačných preparátov. Či ich potrebujete, zistíme, ak nám pošlete Vašu vzorku slín.

Ponúkame meranie markerov oxidačného stresu pre širokú verejnosť alebo odbornú verejnosť.

Pre verejnosť

V prípade záujmu Vám zašleme poštou odberovú skúmavku na sliny spolu s návodom na jej použitie, ktorú nám zašlete spať. 

Po zaplatení faktúry zmeriame požadované parametre a výsledok Vám dodáme aj s odborným vysvetlením a poučením.


V prípade záujmu nás prosím kontaktujte:

Na vedecké účely

Odmeriame Vám markery oxidačného a karbonylového stresu vo vzorkách séra/plazmy, slín alebo homogenátoch tkanív pre Váš výskum. 

malondialdehyd – marker peroxidácie lipidov 

fruktózamín – miera glykovaných sérových protetínov 

TAC (total antioxidant capacity)

Slovník pojmov

Voľné radikály (VR)

Reaktívne molekuly obsahujúce nespárený elektrón. VR reagujú s proteínmi, lipidmi i s DNA, poškodzujú ich. Múžu byť ale zneškodnené aj rôznymi antioxidantmi.

Oxidačný stres (OS)

Nepomer medzi produkciou voľných radikálov a schopnosťou tkanív brániť sa ich účinkov. OS je spoluzodpovedný za aterosklerózu, vznik nádorov i za starnutie organizmu, keďže sa jeho účinky kumulujú v čase.

MDA/TBARS

Malondialdehyd je produkt oxidačného poškodenia lipidov a  najlepšie preskúmaný marker OS. TBARS = skupina markerov OS vrátane MDA. Vyšetrenie oxidačného stresu v slinách predstavuje práve overenú detekciu množstva TBARS.

Antioxidačný status (AS)

Schopnosť tkanív brániť sa účinku voľných radikálov. Rôzne molekuly sú schopné voľné radikály vychytať a tým narušiť ich negatívne účinky, patria medzi ne niektoré enzýmy, glutatión, ale aj vitamíny C a E.

Rezervácia testov

Cenník merania oxidačného
stresu & voľných radikálov

Pre verejnosť – vo vzorke slín

oxidačný stres – malondialdehyd – 500 Sk/vyšetrenie (16,6 €)

antioxidačný status – TAC – 500 Sk/vyšetrenie (16,6 €)

Pre vedecké účely – vo vzorkách séra/plazmy, slín alebo homogenátoch tkanív cena dohodou.

Množstevné rabaty ako pre verejnosť tak aj vedecké účely podľa dohody. V prípade otázok alebo záujmu nás prosím kontaktujte.